Autonomie sildītāji WEBASTO

Transporta līdzekļa iekštelpu apsildīšana Latvijas klimatiskajos apstākļos ir nepieciešams priekšnoteikums to normālai ekspluatācijai. Ar “vectēvu” apsildīšanas metodi – darbojošos dzinēju - bieži vien ir par maz. Pie kam, degvielas pārtēriņš gadā  ir vairāki simti litru, bet atmosfērā tiek izvadīts milzīgs daudzums izplūdes gāzu, kas izraisa protestus sabiedrībā un attiecīgu rīcību no valsts pārvaldes puses.

Tāpēc daudzos gadījumos par neatņemamu automobiļa iekārtu kļūst autonomie sildītāji uz degvielas bāzes, kas neatkarīgi no dzinēja darbības apsilda kabīni(salonu) vai kravas nodalījumu stāvēšanas laikā, pirms vai braukšanas laikā. Eiropā dažiem kravas automobiļu veidiem un spectehnikai šādu sildītāju uzstādīšana ir obligāts nosacījums.

Autonomā gaisa sildītāja izmantošana nozīmīgi palielina aukstos klimatiskajos apstākļos izmantojamo transporta līdzekļu drošību, komfortu, ekonomiskumu, kalpošanas laiku un ekoloģiskumu. Kravas autotransportā sildītājs nodrošina tā vadītāja veselību un darba ražīguma paaugstināšanos, strādājot siltumā un mierīgi atpūšoties, jo dzinējs izslēgts , tas ir minimālā trokšņu līmenī un izplūdes gāzu daudzumā.

Kabīnes apsildīšana pirms dzinēja ieslēgšanas un braukšanas sākumā garantē komfortu, labu pārredzamību, ērtu mašīnas vadīšanu un reakcijas uzlabošanos. Gaisa sildītaji ir efektīvākais risinājums kravas nodalījuma apsildīšanai, pārvadājot kravas, kas ir aukstumjūtīgas, kā arī pasažieru salonu apsildīšanai ekstremālos aukstuma apstākļos. Veiksmīgi sildītājus izmanto arī dažādu celtniecības, ceļa un iekraušanas tehnikas uz automobiļu bāzes, traktoru un sliežu transporta operatoru kabīņu apsildīšanai, “Ātrās palīdzības” salonos, “laboratorijās uz riteņiem”  un citai spectehnikai uz mikroautobusu bāzes, nelielās kravas automašīnās, sardzes autobusos utt. Īpaša nozīme gaisa sildītājiem pastāvīgas temperatūras uzturēšanā salonā un kravas nodalījumā ir pilsētas ceļu satiksmē bieži apstājoties(iekraušana, izkraušana u.c.)

WEBASTO Thermo 50

Krāsns ar jaudu 5 kW. Visekonomiskākais “mitrais” sildītājs automobiļiem ar barošanas sistēmu 24 V. Rekomendē izmantot kravas vilcēju automašīnu dzinēju un kabīņu sildīšanai, kā arī lieltonnāžas kravas un celtniecības transportam.

WEBASTO Air Top 2000

Krāsns ar jaudu 2 kW. “Bestsellers” ne tikai “sauso” sildītāju segmentā, bet arī visu WEBASTO sildītāju vidū. Piedāvā versijas 12 V un 24 V. Ideāli piemērots kravas vilcēju automašīnu kabīņu sildīšanai, kā arī mikroautobusiem, kuru saloni paredzeti 8-12 pasažieru vietām.

WEBASTO Thermo 230/300/350

Krāsns ar jaudu 23 kW / 30 kW / 35 kW. Jaudīgi autonomie “mitrie” sildītāji lieliem tūristu autobusiem. Vairākums lielo tūristu autobusu ražotāju izmanto šo sildītāja modeli, lai nodrošinātu savu automobiļu apsildīšanu stāvēšanas laikā.