Refrižeratoru aukstuma iekārtu apkalpošanas servisa stacija

Stacija veic